Krakow Methodological Conference: 2019 is financed from the funds of the Minister of Science and Higher Education allocated to the dissemination of science [761/P-DUN/2019].

Krakow Methodological Conference: 2019 – zadanie finansowane w ramach umowy 761/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.